Kontakt

Evangelische Kirche Frickenhausen

Pfarrer Wilfried Scheuer
Tel: 07022 41937

E-Mail:
Pfarramt.frickenhausen@elkw.de

Evangelische Kirche Linsenhofen

Pfarrer Gerhard Bäuerle
Tel: 07025 2778

E-Mail:
pfarramt.linsenhofen@elkw.de

Evangelische Kirche Tischardt

Pfarrer Gerhard Bäuerle
Tel: 07025 2778

E-Mail:
Pfarramt.linsenhofen@elkw.de

Katholische Kirche Frickenhausen

Pfarrer Dr. Achille Mutombo-Mwana
Tel: 07022 41710

E-Mail:
StNikolausvonFluee.Frickenhausen@drs.de

Katholische Kirche Frickenhausen

Klaus-von-Flue-Kirche

Pfarrer Dr. Achille Mutombo-Mwana
Kolpingstraße 8
72636 Frickenhausen

Tel:
07022 41710

E-Mail:
StNikolausvonFluee.Frickenhausen@drs.de

Homepage:
www.kath-kirche-frickenhausen.de